BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen
Informatie voor de leerkracht!
Achtergrondinformatie voor het organiseren/ invullen van de leerlingenvragenlijst.

Inloggen
Inloggen met een algemeen wachtwoord
  • Alle leerlingen van dezelfde school (of groep) krijgen hetzelfde wachtwoord.
  • De vragenlijst wordt door de leerlingen op een computer op school ingevuld.
  • Voor elke keer inloggen wordt een leeg vragenformulier gemaakt.
De sessieduur is beperkt, als een leerling tijdens het invullen voor langere tijd geen vragen beantwoordt, wordt de sessie verbroken en moet opnieuw worden ingelogd met het wachtwoord.
 
Invullen van de vragenlijst
Bewaren van de antwoordenEen ingevoerd of gewijzigd antwoord wordt pas bewaard na klikken op de knop
[Ga verder]
Terug naar eerder gegeven antwoordenLeerlingen kunnen een eerder gegeven antwoord bekijken en wijzigen door met de muis te klikken op een van de blauwe knoppen. ' 
Een wijziging wordt pas bewaard na klikken op de knop [Ga verder]
Invullen onderbrekenDe vragenlijst moet in een keer worden afgerond. De leerlingen mogen het invullen niet onderbreken en op een later tijdstip doorgaan.
Navigeren door uw antwoorden
Blauwe knop: Dit deel van de vragenlijst is al (gedeeltelijk) ingevuld
Oranje knop: De leerling is nu bezig met de vragen in dit blok
Grijze knop: De vragen in dit blok moeten nog beantwoord worden.
 
Navigatie vanaf de website cvan de school
URLGebruik de volgende URL voor navigatie vanaf de website van de school:
U kunt de onderstaande tekst knippen en plakken in uw webpagina.

URL van de buttonGebruik de volgende URL voor de button:

  
 
Standaard vragenlijst op papier
Standaard vragenlijstU vindt hier de standaard vragenlijst op papier (in pdf-formaat).
Bij gebruik van de papieren vragenlijst mag de lijst zwart/wit gekopieerd worden.
 
Overzicht (fout)meldingen
Sessie verlopen: Je hebt de vragenlijst al ingevuld of je hebt te lang gewacht met invullen...
Klik met de muis op de blauwe knop om te stoppen of opnieuw te beginnen...
 
Contactgegevens
Contact U kunt per e-mail contact met ons opnemen op info@bvpo.nl
Website BvPO www.bvpo.nl
Helpscherm