BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen
Informatie ouderonderzoek
Stichting BOOR (V)SO
Aan de ouders en verzorgers van leerlingen van scholen voor (V)SO van STichting BOOR.

In opdracht van Stichting BOOR voert het Bureau voor praktijkgericht onderzoek te Groningen een tweejaarlijkse oudertevredenheidpeiling uit onder de ouders en verzorgers met een kind onze school. Wij willen graag uw medewerking vragen voor een korte tevredenheidspeiling over de gang van zaken op de school van uw kind. Het invullen duurt circa twintig minuten.

Als uit uw gezin meer dan een kind op het (V)SO zit dan beantwoordt u de vragen voor het oudste kind uit uw gezin op onze school.

U heeft van de school een wachtwoord voor toegang tot de vragenlijst op het internet gekregen. Na invullen van dit wachtwoord wordt de vragenlijst gestart.
Uw antwoorden worden anoniem verwerkt.

Bij voorbaat dank voor de medewerking!

Klik met de muis op onderstaande blauwe knop [start onderzoek] voor toegang tot de startpagina.

Als U problemen hebt met inloggen stuur dan een e-mail naar info@bvpo.nl
 
Tevredenheidspeiling onderwijs